Přihlášení na konferenci

Závazná přihláška na akci Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů (Středa 3. listopadu 2021 / Masarykova kolej, ČVUT, Praha 6 - Dejvice).

Vložné

1.800 Kč bez DPH
1.700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT a ČKA
10 míst zdarma pro studenty stavebních oborů - v případě zájmu, napište na e-mail adela.bystricka@topinfo.cz a do předmětu uveďte prosím název konference Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů

Při neúčasti přihlášeného konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference.

Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení.

Po vyplnění a odeslání údajů se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail.

required
required
required
required

required
required
required
Další osoby ze stejné firmy/organizace (pro všechny osoby bude vystavena společná faktura)
required